КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
 • Комплексне лабораторне обстеження пацієнтів амбулаторно-поліклінічної допомоги.
 • Лабораторні обстеження при проведенні профілактичних оглядів.
 • Лабораторні обстеження при невідкладних станах.
 • Лабораторні обстеження льотного складу АМЦ.
 • Платний спектр послуг аналізів, які можна зробити без направлення лікаря за зверненням пацієнтів.
За програмою медичних гарантій
ВИКОНУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

за направленням лікаря:

 • Дослідження сечі:
  - загальний аналіз сечі на сечовому аналізаторі - визначення 11 параметрів сечі..
 • Гематологічні дослідження:
  - загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі - визначення 18 параметрів крові;
  - підрахунок лейкоцитарної формули.
 • Біохімічні дослідження сироватки крові:
  - ліпідний профіль - ліпопротеїди високої щільності, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності, тригліцеріди, ліпопротеїди дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності;
  - нирковий профіль - загальний білок, альбумін, креатинін, сечова кислота, сечовина;
  - профіль для діагностики остеопорозу – кальцій, фосфор;
  - печінковий профіль - білірубін, аспартат-амінотрансфераза (АСТ), аланін-амінотрансфераза (АЛТ), лужна фосфатаза, загальний білок;
  - профіль підшлункової залози - глюкоза, альфа-амілаза; глюкозо-
  толерантний тест;
  - ревматоїдні проби - С-реактивний білок (СРБ), анти-стрептолізін-О
  (АСЛО), ревматоїдний фактор (РФ).
 • Серологічні дослідження на виявлення:
  - HBs-антигену (HBsAg);
  - суммарних антитіл до вірусу гепатиту С (HCV);
  - ВІЛ першого та другого типів (HIV ½);
  - тропоніну I;
  - простато-специфічного антигену (PSA).
 • Гормональні дослідження:
  • Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
  • Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
  • Пролактин
  • Антимюллерів гормон (АМГ)
  • Тестостерон загальний