ВІДДІЛЕННЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Консультативно-діагностичний центр КМКЛ№6 пропонує пацієнтам обрати сімейного лікаря та укласти декларацію незалежно від місця проживання та реєстрації та забезпечує надання пацієнту гарантованого обсягу доступної, своєчасної, якісної первинної медичної допомоги. Здійснення комплексів заходів спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я пацієнтів, формування здорового образу життя.
Для укладання декларації Вам потрібні:
 • паспорт;
 • ідентифікаційний код;
 • телефон
Пам'ятайте, що зараз Ви не мусите звертатись до лікаря "строго за пропискою" — можете обрати лікаря, який працює біля вашого дому, роботи.

 • Після того, як необхідні дані будуть введені в систему — на Ваш номер телефону прийде смс із кодом підтвердження.
 • Цей код необхідно повідомити лікарю.
 • Після верифікації даних, наш фахівець роздрукує декларацію, яку потрібно підписати.
Як підписати декларацію з сімейним лікарем?

ЛІКАРІ

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ КМКЛ №6

ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта.

 • Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнта із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 • Проведення діагностики та лікування найбільш поширених інфекційних та
  неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час
  вагітності) станів.
 • Проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтом із хронічними захворюваннями відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 • Проведення інструментальної діагностики, зокрема електрокардіографії,
  пікфлуометрії/спірометрії, отоскопії, офтальмоскопії, вимірювання гостроти зору.
 • Лабораторні та інструментальні дослідження, що є передбаченими Наказом МОЗ України № 504 від 19.03.2018, а саме:
  • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою,
  • Загальний аналіз сечі,
  • Глюкоза крові,
  • Загальний холестерин,
  • Вимірювання артеріального тиску, ваги, зросту,
  • Електрокардіограма,
  • Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити
 • Проведення лабораторної діагностики, зокрема:
  a. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (еритроцити, гемоглобін,
  гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, сегментоядерні
  нейтрофіли, паличкоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити);
  b. загальний аналіз сечі (колір, прозорість, реакція (pH), відносна щільність,
  білок, глюкоза, еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, циліндри, солі,
  бактерії, ацетон (кетонові тіла));
  c. глюкоза в цільній крові;
  d. холестерин загальний;
  e. швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити В і С;
  f. проведення тесту на антиген SARS-CoV-2 відповідно до галузевих стандартів.
 • Динамічне спостереження за жінкою з неускладненим перебігом вагітності та (у разі потреби) направлення її до лікаря-акушера-гінеколога.
 • Проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнта, зокрема таких, що виникають у результаті вживання психоактивних речовин (у разі звернення пацієнта в межах графіка роботи надавача). Взаємодія та направлення за необхідності та згоди пацієнта  до лікаря-психіатра та/або лікаря-нарколога щодо лікування пацієнта з розладами психіки та поведінки.
 • Виявлення індивідуального ризику виникнення інфекційних захворювань
  (туберкульозу, ВІЛ, вірусних гепатитів тощо) та неінфекційних (серцево-судинних, хронічних респіраторних, онкологічних, діабету тощо), зокрема шляхом проведення скринінгових анкетувань, оцінювання загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE, індексу маси тіла, окружності талії тощо.
 • Надання консультативної допомоги населенню щодо здорового способу життя,
  наслідків нездорового способу життя, важливості відмови від куріння та ризиків
  зловживання алкоголем, важливості збільшення фізичної активності та здорового харчування, вакцинації, підтримки психічного здоров’я.
 • Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим , що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та визначення його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; виписка рецептів для лікування больового синдрому, включаючи препарати, що визначені Національним переліком основних лікарських засобів; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта.
 • Профілактика, діагностика та раннє виявлення соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз (у тому числі, латентна туберкульозна інфекція), гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом, тощо). Обстеження контактних щодо туберкульозу осіб та видача направлення для надання спеціалізованої медичної допомоги.
  Взаємодія з лікарем-фтизіатром щодо діагностики та лікування пацієнта/пацієнтки із туберкульозом.  Взаємодія з лікарем фтизіатром щодо призначення профілактичного лікування ЛТБІ (латентна туберкульозна інфекція) згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я.
 • Підвищення обізнаності, заохочення та супровід населення щодо збереження
  психічного здоров’я та добробуту.
 • Призначення лікарських засобів та визначення потреби медичних виробів, технічних засобів реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства та виписка рецептів для їх отримання (у разі необхідності).
 • Виписка рецептів для отримання лікарських засобів, які передбачені програмою
  реімбурсації та для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.
 • Видача електронних направлень для проведення необхідних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень, консультацій лікаря та інших послуг на рівні спеціалізованої медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів та наявності показань.
 • Надання невідкладної медичної допомоги пацієнту у разі розладу фізичного чи
  психічного здоров’я, якщо такий розлад стався під час прийому у лікаря ПМД.
 • Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який перебуває у загрозливому для життя стані, та надання йому відповідної медичної допомоги до її прибуття в межах робочого часу надавача ПМД та відповідно при визначенні такої потреби під час надання медичних послуг за місцем розташування надавача або проживання/перебування пацієнта.
 • Видача довідок, медичних висновків про тимчасову непрацездатність (при наявності показань) для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть та інших документів установленого зразка, які необхідні пацієнту згідно з вимогами чинного законодавства в межах робочого часу надавача ПМД.